Jäsentietojen käsittely

EU:n tietosuojauudistuksen (GDPR) myötä myös SRL ja jäsenseurat ovat velvollisia tekemään uudistuksia tietosuojan osalta. Jäsenrekisterin osalta se tarkoittaa, että seuroilla on oltava jäsenille selvästi nähtävisä jäsenseloste.

Pääset lukemaan jäsenselosteen seuraavasta linkistä: Jäsenseloste.

Lisätietoja tietosuojauudistuksesta löydät myös Srl:n sivuilta: https://www.ratsastus.fi/srl/gdpr/