Jäsentietojen käsittely

EU:n tietosuojauudistuksen (GDPR) myötä myös SRL ja jäsenseurat ovat velvollisia tekemään uudistuksia tietosuojan osalta. Jäsenrekisterin osalta se tarkoittaa, että seuroilla on oltava jäsenille selvästi nähtävissä jäsenseloste.

Lisätietoja tietosuojauudistuksesta löydät myös Srl:n sivuilta: https://www.ratsastus.fi/srl/gdpr/

Tietosuojaseloste Suomen Ratsastajainliiton Jäsenrekisteristä: https://www.ratsastus.fi/site/assets/files/2890/tietosuojaseloste_gdpr_jasenrekisterista_2018_11062020_250820.pdf 


Jäsentietojen käsittely Ikaalisten Ratsastusseurassa ja Suomen Ratsastajainliitossa


Ikaalisten Ratsastusseura on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen. SRL on ratsastusurheilun katto-organisaatio Suomessa.

Ikaalisten Ratsastusseura  kerää jäsenistään henkilötietoja ja käsittelee niitä yhdessä SRL:n kanssa.

Ikaalisten Ratsastusseurassa käsittelystä vastaa: Krista Koskinen, kristakoskinen77@gmail.com, 040 4122403

SRL:ssa käsittelystä vastaa: Sari Siltala, sari.siltala@ratsastus.fi, Valimotie 10, 00380 Helsinki


Ikaalisten Ratsastusseura kerää jäseneksi liityttäessä nimen ja osoitteen. SRL luo uudelle jäsenelle jäsennumeron.

Ikaalisten Ratsastusseura on lakisääteisesti velvoitettu pitämään jäsenrekisteriä, josta tulee ilmetä jäsenen nimi ja kotipaikka. Seuran jäsenmaksuun sisältyy SRL:n osuus. SRL:n osuuteen sisältyy Hippos-lehden vuosikerran tilaus ja urheiluvakuutus. Jäsenyyteen sisältyvä Hippos-lehden tilaus on sopimus, jonka täyttämiseksi SRL käsittelee nimeä ja osoitetta. Urheiluvakuutuksen osalta vakuutusyhtiö tarkastaa jäsenyyden voimassaolon SRL:sta korvausvaatimuksen yhteydessä. Seurajäsenyys on edellytys osallistumiselle SRL:n alaisiin kilpailuihin. SRL käyttää seurojen jäsenistä muodostuvaa rekisteriään osallistumisoikeuden varmistamiseen; tässä on kyseessä SRL:n kilpailutoiminnan järjestämiseen liittyvä oikeutettu etu.

SRL luovuttaa Hippos-lehden postituksesta vastaavalle yritykselle nimi- ja osoitetiedot. SRL:lla on sopimus lehden kustantajan kanssa, joka vastaa lehden postituksesta. Kustantaja käsittelee henkilötietoja SRL:n lukuun eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa. Vakuutusyhtiö käsittelee henkilötietoja korvausvaatimusten yhteydessä eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:

1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.

2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.

3) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole seuran jäsen

4) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu