EU:n tietosuojauudistus!

21.5.2018

EU:n tietosuojauudistuksen (GDPR) myötä myös SRL ja jäsenseurat ovat velvollisia tekemään uudistuksia tietosuojan osalta. Jäsenrekisterin osalta se tarkoittaa, että seuroilla on oltava jäsenille selvästi nähtävisä jäsenseloste. Seuramme sivuilla se on nähtävissä Jäseneksi- välilehdeltä.